Επόμενη συνάντηση – Next meeting

Η επόμενη συνάντηση της ομάδας Real Democracy now – Berlin/GR θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στις 19:00, στο Lustgarten. Εκεί θα συζητηθεί η οργάνωση της διαμαρτυρίας που αποφασίστηκε για την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 (18:00).

The next meeting of the group Real Democracy now – Berlin/GR will take place on Friday 3 June 2011 at 19:00 at Lustgarten. The preparation of the protest agreed upon for Sunday 5 June 2011 (18:00) will be discussed there.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s